Skip to main content

Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről

Az EU általános adatvédelmi rendeletének  megfelelően, az alábbiakról tájékoztatjuk kedves Pácienseinket:

 1. Mivel az egészségügyi ellátáshoz feltétlenül szükséges bizonyos személyes és egészségügyi adatok kezelése, ezért a Páciensek részéről ezek kezeléséhez hozzájárulásukat megadottnak kell tekinteni.
 2. Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás, a szolgáltatás nyújtása, számlázás, kötelező adatkezelés, közhatalmi jogosítvány gyakorlása (pl. recept felírása), és egyes jogszabályi kötelezettségek teljesítése
 3. Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (megbízás fogászati ellátásra) / Jogi kötelezettség teljesítése
 4. Személyes adatot kizárólag a megnevezett adatkezelő, a rendelőben dolgozó orvos(ok) és asszisztens(ek), recepciósok kezelhetnek.
 5. Adatok továbbítása csak a tulajdonos hozzájárulása esetén történik meg. A hozzájárulást megadottnak lehet tekinteni, amennyiben a kezeléshez feltételen szükséges. (Pl. fogtechnikus vagy konzílium)
 6. Saját személyes adataihoz tulajdonosa bármikor hozzáférhet, információt kérhet a kezelések menetéről/idejéről/személyéről és garanciákról.
 7. Bármikor kérheti személyes adatai kezelésének felfüggesztését, ám a korábban engedélyt adott adataira ez nem vonatkozik.
 8. Bármikor kérheti adatainak módosítását, adatkezelésének korlátozását, törlését. Ez a kérés azonban nem érinti a Rendelő jogszabályi kötelezettségből fakadó adatmegőrzési kötelezettségét.
 9. Felhívjuk a figyelmét, hogy saját személyes adatai kezelésének korlátozása vagy hozzájárulásának megtagadása, akadályozhatják az egészségügyi feladatok elvégzését.
 10. Önt megilleti az a jog, hogy amennyiben jogsérelmet tapasztal, panaszt tehet a felügyeleti szervnél:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400   Fax: +36 (1) 391-1410
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  www: http://www.naih.hu
 11. Bármilyen kérdése van a fent leírtakkal kapcsolatban, kérem, vegye fel a kapcsolatot kezelő orvosával vagy az asszisztenciával, a részletesebb felvilágosítás érdekében.
 12. A Rendelő részletes Adatkezelési tájékoztatójába betekintést kérhet munkatársainktól!

2018. május 24.

Dr. Mayer Csaba

Rendelő vezető, fogszakorvos