ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT – FÜGGELÉK 

A RENDELŐ  HONLAPJÁN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL

KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL

 

1. E Függelék szabályait kell alkalmazni, ha a Rendelő honlapján történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelést végez. Ez esetben ezt az adatkezelést fel kell tüntetni az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.

2. A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése.

3. A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító, számlázási, postázási név és cím.

4. A személyes adatok kezelésének célja:

4.1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.

4.2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.

4.3. Tájékoztatás  a Rendelő termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

4.4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.

4.5. A honlap használatának elemzése.

5. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Rendelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Rendelő IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

7. A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

Kelt: 2018. május 24.

 

 

…………………………

Rendelő vezető

 

 

Készült az Adónet.hu Zrt. Adatkezelési Navigátor kiadványa felhasználásával.

www.adonet.hu   www.drszabotibor.hu